|| Mosty - Łódź ||

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A.

Siedziba firmy:
 
ul. Bratysławska 52
94-112 Łódź
Telefony:
 

 

 

Siedziba Zarządu

 

 

42 686 32 92

Dział Gosp. Materiałowej i Zaopatrzenia

 

 

42 689 98 02

Dział Usług Transportowo-Sprzętowych

 

 

42 689 98 03

Dział Finansowo-Księgowy

 

 

42 689 98 04

Dział Kadr i Płac

 

 

42 689 98 05

Dział Realizacji i Rozliczeń Kontraktów

 

 

42 689 98 06

Dział Zamówień Publicznych
 
42 689 98 07

Dział Przygotowania Kontraktów

 

 

42 689 98 12

Dział IT
 
  42 689 98 16

Dział Przygotowania Ofert

 

 

42 689 09 30

Dział Roszczeń
 
  42 686 49 14
Fax:
 
42 686 49 13
e-mail:


Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia,

XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS 0000059612, NIP: 727-012-68-90,

wysokość kapitału zakładowego 4.242.900 zł -  w całości wpłacony.

Firma |  Oferta |  Sprzęt |  Newsy |  Realizacje |  Praca |  Kontakt |