|| Mosty - Łódź ||

zrealizowane

NAJWAŻNIEJSZE BUDOWY ZREALIZOWANE W OSTATNICH LATACH:

 • Zespół trzech wiaduktów, kładka dl pieszych, przejcie podziemne na trasie W-Z w Łodzi
 • Ciąg wiaduktów na autostradzie A-1 od "Węzła Tuszyn" do "Węzła Bełchatów"
 • Wiadukty drogowe, kolejowe i tramwajowe w ulicach: Dąbrowskiego, Rokicińskiej i Pomorskiej w Łodzi
 • Zespół wiaduktów kolejowych, drogowych i przejść podziemnych w węźle komunikacyjnym przy Dworcu Łódź-Kaliska
 • Estakada drogowa w Al. Włókniarzy w Łodzi
 • Wiadukt w Skierniewicach
 • Estakada drogowa, 2 mosty oraz 3 przejścia podziemne w ul. Pabianickiej w Łodzi
 • Most przez rzekę. Wisłok w miejscowości Wyżne
 • remonty mostów przez rzekę Wisłę w Puławach, Górze Kalwarii i Annopolu (wspólnie z Mostami-Płock)
 • Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele
 • Wiadukt w Płońsku 
 • Wiadukt w Świeciu 
 • Węzeł drogowy w Jankach k. Warszawy 
 • Remont wiaduktu Śląskiego w Rzeszowie 
 • Modernizacja dwóch wiaduktów w Mszczonowie 
 • Modernizacja dwóch wiaduktów w ul. Połczyńskiej w Warszawie 
 • Tunel w Białymstoku 
 • Most podwieszony przez Martwą Wisłę w Gdańsku wspólnie z francuską firmą DEMATHIEU ET BARD 
 • Most Siekierkowski w Warszawie (wykonanie podpór na prawym brzegu Wisły)
 • Budowa Autostrady A2, odcinek Emilia - Stryków II (19 obiektów mostowych)
 • Budowa drogi ekspresowej S69 Węzeł Żywiec - Węzeł Browar
 • Modernizacja Ronda Starzyńskiego w Warszawie
 • Przebudowa mostu przez Wisłok w Strzyżowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 km 0+423
 • Rozbudowa Węzła Murckowska w ciągu Autostrady A4 w Katowicach (4 obiekty mostowe)
 • Budowa I etapu obwodnicy m. Puław dł. 12,71 wraz z budową nowego mostu przez rzekę Wisłę w Puławach długości 1.038,2 mb (Budowa 15 obiektów mostowych w tym mostu przez rz. Wisłę długości 1.038,2 mb)
 • Przebudowa drogi krajowej nr 7 Kraków - Chyże na odcinku Kraków - Myślenice wraz z poprawą odwodnienia w granicach istniejącego pasa drogowego w km: jezdnia prawa - km (677+140 - 684+387), jezdnia lewa (674+482 - 684+251; 685+733 - 695+500; 696+300 - 697+870)
 • Budowa autostrady A-2 na odcinku węzeł Stryków II - Stryków I oraz zaprojektowanie i wykonanie drogi łączącej A-2 z DK 14 w korytarzu A-1"
 • Budowa wiaduktu realizowanego w ramach modernizacji Alej Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ulicy Łopuszańskiej
 • Budowa drogi ekspresowej S-8 Radzymin-Wyszków, zad. II Odcinek Radzymin-Wyszków
 • Budowa drogi ekspresowej S-8, odcinek Radzymin - Wyszków, zad. III Obwodnica Wyszkowa 
 • Budowa obwodnicy Krzepic
 • Budowa obwodnicy miasta Wyrzyska
 • Budowa drogi ekspresowej S69, odcinek D1 Laliki II - Zwardoń
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Obwodnicy Grójca

Firma |  Oferta |  Sprzęt |  Newsy |  Realizacje |  Praca |  Kontakt |