nowości i wydarzenia

Fragment S3 otwarty

02.10.2023

Do ruchu został udostępniony odcinek o długości 12 km, kończący się na węźle Lubawka. Fragment od węzła do granicy państwa będzie udostępniony kierowcom dopiero wtedy, gdy prace na przygranicznym odcinku po swojej stronie zakończą nasi południowi sąsiedzi.
Nowa droga ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny. Na trasie są trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.
Ponad 15-kilometrowy odcinek wybudowaliśmy w konsorcjum z firmą Onde.
W ramach zadania przebudowaliśmy prawie 6 km dróg poprzecznych, wybudowaliśmy 16 km dróg serwisowych, 4,5 km ciągów pieszo-rowerowych, a także 21 mostów i wiaduktów. Obiekty te mają łączną długość ok. 4,5 km, co stanowi blisko 30 proc. długości odcinka. Są przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

Powrót