nowości i wydarzenia

Świadectwo Wykonania Kontraktu S3

07.03.2024

Z ogromną satysfakcją informujemy o kolejnym sukcesie Mosty Łódź S.A.
Jako Lider Konsorcjum wraz z ONDE S.A. jako Partnerem zrealizowaliśmy największą inwestycję drogowo – mostową prowadzoną w Polsce w ostatnich latach – drogę S-3 na odcinku od Kamiennej Góry do granicy Państwa w Lubawce.
Droga ta została oddana do ruchu 29.09.2023 r., a  29.02.2024 r. otrzymaliśmy Świadectwo Wykonania, stanowiące o należytym wykonaniu Kontraktu.
Jest to -  z uwagi bliskość Sudetów - jedna z najpiękniejszych widokowo, o ile nie najpiękniejsza, droga w Polsce.
Realizacja stanowiła wielkie wyzwanie, tym większą radość przynosi sukces.
Serdecznie dziękujemy naszemu  Partnerowi -  Onde S.A., Zamawiającemu – Skarbowi Państwa Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad działającemu za pośrednictwem  Oddziału we Wrocławiu, Konsultantowi – DTŚ S.A. i Incom Consulting Sp. z o.o., Podwykonawcom, Dostawcom i Usługodawcom  oraz wszystkim Pracownikom i osobom zaangażowanym w realizację tego zadania.
Wszystkim Użytkownikom życzymy bezpiecznej podróży i podziwiania pięknych widoków

Powrót