1. rok 2015

  • III miejsce w rankingu miesięcznika Forbes Diamenty Forbesa 2015 w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250mln PLN w województwie łódzkim
  • Nagroda II stopnia w konkursie PZITB Budowa Roku za realizację kontraktu: Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulicy Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy.
  • Rekomendacja Business Centre Club dla Mostów Łódź S. A. jako firmy, która jest rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.
 2. rok 2014

  • Projekt i budowa Trasy W-Z w Łodzi
  • Budowa linii tramwajowej "Fordon" w Bydgoszczy.
  • Projekt i budowa Stadionu Widzewa w Łodzi wraz z przebudową układu drogowego.
 3. rok 2013

  • Zostaje powołany nowy Zarząd Spółki w obecnym składzie.
  • Budowa Trasy Górna w Łodzi
  • Budowa mostu na Wiśle w Połańcu z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875
 4. rok 2012

  • Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy.
 5. rok 2011

  • Powstaje hala do wytwarzania konstrukcji stalowych przy ul. Bratysławskiej w Łodzi.
  • Nagroda Specjalna w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011
  • Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323. Długość mostu 525,50 m., ilość przęseł: 9 o rozpiętości: 40+4x50+64,6+110,8+64,6+43,0 m.
 6. rok 2009

  • Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Radzymin Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa – odcinek km 486+923,50 (33+349,5) do km 504+274 (50+700) – obiekty mostowe
 7. rok 2008

  • Dyplom za "Dzieło Mostowe Roku 2008" w konkursie Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej – most im. Jana Pawła II przez rzekę Wisłę w Puławach
  • Budowa drogi ekspresowej S-8 Radzymin-Wyszków odcinek: obwodnica Wyszkowa km 50+500 – km 63+298,38 – obiekty mostowe. W ramach kontraktu wykonano most przez rzekę Bug MS-8 o długości 622,6 m., rozpiętość przęseł 42+55+80+136+80+3x55+42.
  • Budowa I etapu obwodnicy m. Puławy dł. 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach długości 1038,2 mb. Rozpiętość przęsła nurtowego mostu 212 m
 8. rok 2007

  • W Oddziale Rzeszów od 2007r. powstaje Zakład Głębokiego Fundamentowania.
  • Budowa most przez Wisłok w Strzyżowie
 9. rok 2005

  • Budowa dwupylonowego, podwieszonego mostu przez rzekę Wisłę w Płocku. Całkowita długość mostu – 615 m., most podwieszony o ustroju stalowym o przęsłach o rozpiętości 2 x 60 m +375 m + 2 x 60 m. Wysokość pylonów – 64,8 m.
 10. rok 2002

  • Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA – Laureat XII Edycji Konkursu
  • Nagroda I stopnia "Budowa Mostowa Roku 2002 w województwie podkarpackim" – Most drogowy na rzece San w ciągu drogi krajowej nr 4 w miejscowości Radymno
  • Budowa mostu przez rzekę Wisłok w ciągu Trasy Zamkowej w Rzeszowie. Most o długości 173 m, rozpiętość przęseł: 44+44+28+28+28 m.
 11. rok 2001

  • Spółka patentuje wzór użytkowy strunobetonowej belki typu T.
  • Tytuł "Modernizacja Roku 2001" za Remont i Modernizację Mostu przez rzekę Wisłę na Drodze Krajowej Nr 80 w Bydgoszczy
  • Dyplom "Dzieło Mostowe Roku 2001" w konkursie Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej – Most III Tysiącleci im. Jana Pawła II przez Martwą Wisłę w Gdańsku
  • Nagroda II stopnia "Budowa Roku 2001" za realizację Mostu III Tysiącleci im. Jana Pawła II przez Martwą Wisłę w Gdańsku
  • Powstaje most podwieszony przez Martwą Wisłę w Gdańsku. Długość mostu 381 m. Wysokość pylonu: 97 m. Długość przęsła podwieszonego: 230 m.
 12. rok 1999

  • Powstaje laboratorium z wyposażeniem do przeprowadzania pełnych badań betonu i składników do betonu.
  • Spółka zaczyna pracę w oparciu o System Zapewnienia Jakości zgodny z europejską normą ISO 9001.
 13. rok 1998

  • Powstaje Oddział PRM "Mosty-Łódź" w Rzeszowie.
 14. rok 1992

  • Pracownicy Łódzkiego Oddziału PPRM zawiązują spółkę akcyjną, zarejestrowaną pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty - Łódź" SA.
 15. rok 1974

  • Zostaje powołany Łódzki Oddział PPRM.
 16. rok 1971

  • Zostaje powołany Zespół Budów Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Oddział we Włocławku, z siedzibą przy ul. Bratysławskiej 52 w Łodzi.
 17. rok 1952

  • Rozpoczyna działalność Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych.
 18. rok 1947

  • Przekształcenie Rejonowych Kierownictw w dwa Okręgowe Zarządy Budowy Mostów Drogowych (OZBMD), z siedzibami w Płocku i Kielcach.
 19. rok 1945

  • Powołanie Rejonowych Kierownictwa Odbudowy Mostów Drogowych w Kielcach, Płocku i Tczewie.

Księga Historii

 
Więcej szczegółowych informacji na temat naszej historii i osiągnięć znajdziesz w książce wydanej przez Spółkę w 2009 roku - "Nasze osiągnięcia w budowie mostów".
Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Patera, Łódź-Wrocław 2009, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.

Zygmunt Pater

Zygmunt Pater urodził się 3 stycznia 1939 roku. W 1964 roku uzyskaniu tytułu magistra inżyniera budownictwa lądowego w specjalności mosty i budowle podziemne. Niedługo potem rozpoczął swoja karierę zawodową w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych. Przez kolejne lata zdobywał doświadczenie na wielu krajowych i zagranicznych budowach. Aktywnie angażował się w proces rozwoju budownictwa mostowego w Polsce. Współtworzył Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej. Jest autorem wielu publikacji na temat technologii budownictwa oraz kondycji technologii mostowej w Polsce.

Z jego inicjatywy w 1992 roku pracownicy Łódzkiego oddziału Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych zawiązali spółkę PRM "Mosty-Łódź". Od tego czasu niezmiennie sprawował urząd Prezesa zarządu Spółki pracując na jej sukces.

Wkład Zygmunta Patera w dokonania i obecny kształt Spółki jest niepodważalny. Jego silny charakter i wpisana w naturę drożność do doskonalenia przełożyła się na innych pracowników. Dzięki niemu dziś jesteśmy stabilną, doświadczoną i ciągle rozwijającą się Spółką, która nieustannie dąży do doskonałości. Dziękujemy.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie