zapraszamy do kontaktu

Mosty Łódź Spółka Akcyjna

 • Siedziba firmy:
  ul. Bratysławska 52
  94-112 Łódź
  Tel.: +48 42 686 32 92
  E-mail: biuro@mostylodz.pl
 • Sekretariat Zarządu:
  Tel.: +48 42 686 32 92
  Fax: +48 42 686 49 13
 • Oddział Rzeszów:
  Ul. Zygmunta Patera 3
  36-060 Głogów Małopolski
  Biuro +48 17 851 64 88
  Fax +48 17 851 64 08
  Godziny pracy 7-15 pon-piątek
  mail: rzeszow@mostylodz.pl
 • Oddział Wrocław
  51-131 Wrocławul. Żmigrodzka 244
  tel.: +692-684-545
  wroclaw@mostylodz.pl
 

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia,
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059612,
NIP: 727-012-68-90, wysokość kapitału zakładowego 4.242.900 zł - w całości wpłacony.

Kontakt do wszystkich
działów firmy:

Dział Finansowo-Księgowy

tel.: +48 42 689 98 04