Realizacje

Orientarium w Łodzi

Orientarium na terenie Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Stadion Miejski w Łodzi

Nowy Stadion Miejski w Łodzi. Inwestycja zrealizowana w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Dofinansowanie projektu z ZUS

Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej DOFINANSOWANIE 118 528,08 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 148 160,10 zł Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy na stanowiskach: spawacz, robotnik budowlany oraz robotnik magazynowy....

Most Solidarności

Most wantowy w Płocku nad Wisłą, będący częścią Trasy ks. Jerzego Popiełuszki.

Tramwaj do 'Fordonu'

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulicy Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej " Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy.

Trasa Górna

Projekt "Zaprojektowanie i budowa Trasy Górnej na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi" realizowany był na zamówienie Zarządu dróg i Transportu Miasta Łodzi.

Trasa W-Z

Projekt "Modernizacja i rozbudowa Trasy W-Z" rozpoczął się w marcu 2013 roku i został zlecony przez Miasto Łódź. Mosty Łódź zaprojektowały i wykonały nić WZ 3 oraz zrealizowały nici WZ 4-7.

Ulica Ogińskiego

W ramach inwestycji wykonano nową dwujezdniową ulicę w znacznej części poprowadzoną na estakadach.

A2 Emilia-Stryków

Mosty Łódź realizowały w ramach projektu budowy Autostrady A2 19 obiektów mostowych na odcinku Emilia-Stryków. Prace realizowano od lipca 2004 r., obiekty oddawano sukcesywnie do połowy 2006 r.

Kładka dla pieszych

W ramach projektu "Przebudowa ul. Generała St. Maczka i Tysiąclecia PP na odcinku od ul. Generała St. Maczka do granicy m. Białystok" Mosty Łódź realizowały roboty mostowe.

LCS Malbork

Projekt obejmował: "Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku".

Most III Tysiąclecia w Gdańsku

Inwestycja obejmowała projekt i budowę przeprawy przez Martwą Wisłę w ciągu Trasy Henryka Sucharskiego.

Most przez Wisłę w Puławach

Projekt mostu przez Wisłę w Puławach powstał jako alternatywa dla starej przeprawy na moście im. Ignacego Mościckiego. Most powstał w ramach obwodnicy Puław i jest jej głównym obiektem inżynierskim.

Most na Odrze

Mosty Łódź jako Generalny Wykonawca realizowały projekt: "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowościach Ciechanów i Radoszyce".

Most w Wyszkowie

Mosty Łódź jako partner konsorcjum w projekcie budowy Obwodnicy Wyszkowa wykonały między innymi most drogowy przez rzekę Bug.

Most w Zarzeczu

Most leży w ciągu drogi krajowej nr 19. Kontrakt dotyczył przebudowy mostu stałego na rzece San wraz z budową i rozbiórką objazdu. Mosty Łódź realizowały projekt jako lider konsorcjum.

Most w Połańcu

Most powstał w ramach projektu "Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875".

Most w Strzyżowie

Most leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów-Lutcza.

Most w Rzeszowie

Most Zamkowy na rzece Wisłok leży na Trasie Zamkowej w Rzeszowie.

Obiekty na drodze 61 Zegrze-Serock

W ramach projektu rozbudowy drogi krajowej nr 61, Mosty Łódź zrealizowały dwa obiekty inżynierskie położone w ciągu drogi między Zegrzem a Serockiem.

Obiekty na obwodnicy Bielsko-Białej

Mosty Łódź jako partner konsorcjum wykonały roboty mostowe.

Obiekty na obwodnicy Radomia

Mosty Łódź jako partner konsorcjum wykonały obiekty inżynierskie leżące na obwodnicy południowej Radomia.

Obiekty na obwodnicy Strykowa

W ramach inwestycji dotyczącej budowy obwodnicy Strykowa, Mosty Łódź były wykonawcą robót mostowych.

Obiekty na S8 - Sieradz

Mosty Łódź jako partner konsorcjum zrealizowały roboty mostowe.

Obwodnica Garwolina

Mosty Łódź jako partner konsorcjum realizował obiekty mostowe w ramach projektu.

Obwodnica Grójca

Projekt realizacji obwodnicy Grójca obejmował modernizację istniejącej drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej.

Obwodnica Wyrzysk

Inwestycja dotyczyła budowy jednojezdniowej drogi wraz z obiektami inżynierskimi.

Przebudowa mostu w Radymnie

Dotychczasowy most powstał w 1911 roku. W 2002 roku Mosty Łódź wykonały jego przebudowę.

Remont mostu Fordon

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy zleciła Spółce remont mostu przez Wisłę w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy.

Rondo Starzyńskiego w Warszawie

Projekt obejmował realizację dwóch wiaduktów w ciągu ulicy Starzyńskiego, w celu przeprowadzenia w sposób bezkolizyjny (nad rondem) ruchu kołowego z mostu Gdańskiego w kierunku Pragi.

Obiekty na S69 Lalik II-Zwardoń

W ramach inwestycji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S69, Mosty Łódź wykonały 6 obiektów mostowych na odcinku Laliki II – Zwardoń.

Węzeł Murckowska w Katowicach

Projekt dotyczył budowy węzła komunikacyjnego w ciągu autostrady A4. Mosty Łódź jako lider konsorcjum realizowały część prac obejmujących budowę wiaduktów i kładki dla pieszych.

Wiadukt w Kutnie

Projekt dotyczył rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu w ciągi drogi krajowej nr 92 nad bocznicą kolejową Agromy w Kutnie.

Most przez Wisłok w Besku

Mosty Łódź w ramach konsorcjum wykonały przebudowę mostu przez rzekę Wisłok w mieście Besko. Obiekt leży w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku Zator-Medyka.

Obiekty inżynierskie nad drogą krajową nr 1

W ramach projektu „Połączenie DK1 z północną częścią miasta Częstochowa – węzeł DK1 z ul. Makuszyńskiego”, Mosty Łódź wykonały dwa wiadukty.

Obiekty inżynierskie na Drodze Łąkowej w Grudziądzu

Mosty Łódź jako partner konsorcjum realizowały obiekty inżynierskie w ramach zadania „Budowa drogi zbiorczej DROGA ŁĄKOWA w Grudziądzu”.

Obiekty inżynierskie na drodze ekspresowej nr 74

W ramach projektu budowy „Wylot wschodni z Kielc drogi ekspresowej nr 74”, Mosty Łódź realizowały roboty mostowe.

Obiekty inżynierskie na autostradzie A2 (Stryków-Konotopa)

Obiekty powstały w ramach projektu „Budowa autostrady A-2 Stryków-Konotopana odcinku od węzła Stryków I (bez węzła)".

Obiekty inżynierskie na drodze ekspresowej S19

W ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-19 odcinek Stobierna – Rzeszów” Mosty Łódź wykonały roboty mostowe.

Most na rzece Bzura w Strugienicach

Mosty Łódź S.A. wykonały prace związane z rozbiórką starego oraz budową nowego mostu na rzece Bzurze, wraz z dojazdami do obiektu.

Ul. Młodzianowska w Radomiu

Budowa węzła komunikacyjnego wraz z budową ulicy Młodzianowskiej na odcinku od ulicy Gdyńskiej do połączenia z obwodnicą południową w Radomiu.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie