Most przez Wisłę w Puławach - Mosty Łódź S.A.

Most przez Wisłę w Puławach

Projekt mostu przez Wisłę w Puławach powstał jako alternatywa dla starej przeprawy na moście im. Ignacego Mościckiego. Most powstał w ramach obwodnicy Puław i jest jej głównym obiektem inżynierskim.

Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2006 r. Obwodnicę Puław wraz z mostem oddano do użytku w lipcu 2008 r. W trakcie robót dwukrotnie zmagano się z falami powodziowymi na Wiśle (w kwietniu 2006 r. oraz we wrześniu 2007 r.). Most ma długość 1012 m i szerokość 22,3 m. Konstrukcja nośna przęsła nurtowego składa się z dwóch stalowych łuków usytułowanych na zewnątrz pomostu.

Wyzwania projektu: Most zlokalizowany został w miejscu gdzie dolina Wisły objęta jest ochrona prawną jako korytarze ekologiczny. Wymagało to zaprojektowania obiektu w taki sposób, aby zminimalizować ingerencję konstrukcji w istniejące koryto rzeki oraz uniknąć zwężenia doliny.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie