Most Solidarności - Mosty Łódź S.A.

Most Solidarności

Obiekt powstał w ramach wschodniej obwodnicy Płocka, w ciągu drogi krajowej nr 60. Zamawiającym było Miasto Płock, a wykonawca to konsorcjum, którego liderem były Mosty Łódź.

Prace rozpoczęto w lipcu 2002 roku, a zakończono w październiku 2005 r.

Całkowita długść mostu to 1200 m. Składa się on z dwóch różnych części, mostu głównego nad nurtem Wisły (615 m) oraz mostu dojazdowego nad terenami zalewowym lewego brzegu rzeki (585 m). Konstrukcja mostu głównego to symetryczny dźwigar podwiszony składający się z belki ciągłej, dwóch pylonów i odciągów.

Wyzwanie projektu: Główne przęsło mostu ma rozpiętość 375 m i jest jednym z największych wśród obiektów podwieszonych z odciągami w jednej płaszczyźnie. W 2005 roku było najdłuższym na świecie przęsłem zastosowanym w mostach podwieszonych o pylonach kolumnowych zamocowanych w pomoście.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie