Obiekty na obwodnicy Radomia - Mosty Łódź S.A.

Obiekty na obwodnicy Radomia

Mosty Łódź jako partner konsorcjum wykonały obiekty inżynierskie leżące na obwodnicy południowej Radomia. Obwodnica ta wchodzi w ciąg drogi krajowej nr 7.

Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2012 r., a projekt oddano do użytku w listopadzie 2014 r. W ramach inwestycji Mosty Łódź wykonały cztery wiadukty oraz kładki dla pieszych.

Wyzwanie projektu: Budowa obwodnicy południowej to największa inwestycja drogowa ostatnich lat w Radomiu. Jej budowa pozwoliła na odciążenie ruchu w centrum miasta.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie