Obwodnica Garwolina - Mosty Łódź S.A.

Obwodnica Garwolina

Budowa obwodnica Garwolina (część drogi krajowej nr 17) realizowana była od października 2005 do września 2007. Mosty łódź jako partner konsorcjum realizował obiekty mostowe w ramach projektu.

Na obwodnicy zlokalizowanych jest 14 obiektów inżynierskich:
  • 3 węzły drogowe
  • 2 obiekty w ciągu obwodnicy
  • kładka dla pieszych
  • most przez rzekę Wilgę
  • 3 obiekty nad obwodnicą
  • 2 przejazdy gospodarcze
  • 2 przepusty

Wyzwanie projektu: Warunki gruntowe w obrębie obwodnicy były bardzo złożone. Konieczne było wzmocnienie podstawy pali fundamentowych poprzez iniekcję metodą komory wiotkiej.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie