Obwodnica Grójca - Mosty Łódź S.A.

Obwodnica Grójca

Projekt realizacji obwodnicy Grójca obejmował modernizację istniejącej drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2006 r. a zakończyły we wrześniu 2008 r.. W ramach konsorcjum Mosty Łódź wykonywały cześć obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu obwodnicy.

W ramach inwestycji wyburzono 8 starych obiektów i wybudowano 15 nowych, w tym:
  • 2 obiekty węzłowe
  • 5 obiektów nad drogą
  • 5 obiektów w ciągu drogi
  • 3 kładki dla pieszych

Wyzwanie projektu: W trakcie prac, Mosty Łódź zużyły między innymi 5 500 m3 betonu, 750 ton stali zbrojeniowej, 113 ton konstrukcji stalowej, 112 belek prefabrykowanych typu T.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie