Przebudowa mostu w Radymnie - Mosty Łódź S.A.

Przebudowa mostu w Radymnie

Dotychczasowy most powstał w 1911 roku. W 2002 roku Mosty Łódź wykonały jego przebudowę.

Prace objęły:
  • rozbiórkę kratowego ustroju nośnego
  • rozbiórkę i odtworzeniu nowych przyczółków obiektu
  • częściową rozbiórkę podpór pośrednich, ich odbudowę oraz wykonanie nowych oczepów
  • wzmocnienie fundamentów filarów palami prefabrykowanymi
  • wykonanie nowej konstrukcji stalowej przęseł wraz z żelbetową płytą współpracującą
  • doprężenie ustroju nośnego oraz montaż wyposażenia i elementów bezpieczeństwa ruchu
  • wykonanie robót drogowych wraz z korektą dojazdów do obiektu

Wyzwanie projektu: W ramach realizowanej inwestycji konieczne było wykonanie umocnień brzegów rzeki San.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie