Tramwaj do 'Fordonu' - Mosty Łódź S.A.

Tramwaj do 'Fordonu'

Inwestycja dotyczyła budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy. Wykonane w ramach projektu prace umożliwiły połączenie osiedla Fordon poprzez linię tramwajową z pozostałą częścią miasta.

Mosty Łódź były partnerem w konsorcjum firm realizujących Inwestycję, której zamawiającym była spółka Tramwaj Fordon Sp. z o.o. Całość prac zakończono w listopadzie 2015 r.

Wyzwanie projektu: Estakada wykonana w ramach projektu miała na celu przeprowadzenie linii tramwajowej przez rejon gdzie niweleta projektowanej trasy przechodzi nad istniejącym układem drogowym i kolejowym.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie