Wiadukt w Kutnie - Mosty Łódź S.A.

Wiadukt w Kutnie

Projekt dotyczył rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu w ciągi drogi krajowej nr 92 nad bocznicą kolejową Agromy w Kutnie.

Prace nad wiaduktem trwały od kwietnia do grudnia 2014 r. Powstały obiekt ma szerokość 13,7 m i długość 12,75 m.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie