Trasa Górna - Mosty Łódź S.A.

Trasa Górna

Projekt "Zaprojektowanie i budowa Trasy Górnej na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi" realizowany był na zamówienie Zarządu dróg i Transportu Miasta Łodzi.

Mosty Łódź były wykonawcą tej inwestycji. Objęła ona budowę nowego fragmentu drogi krajowej nr 1. Trasa została zaprojektowana jako droga dwujezdniowa 2–3-pasowa, połączona z istniejącą siecią dróg miejskich skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną. Na trasie zbudowano dziesięć obiektów inżynierskich, w tym trzy konstrukcje oporowe z płytami dennymi przeprowadzającymi ruch pod dwoma skrzyżowaniami i pod linią kolejową, oraz wiadukt kolejowy (oznaczony jako WK-3), w ciągu linii kolejowej nr 25.

Prace budowlane rozpoczęto w lutym 2012 r., a zakończono we wrześniu 2014 r.

Wyzwanie projektu: Realizacja obiektu WK-3 znajdowała się na ścieżce krytycznej całego kontraktu. Jego długość to 141,5 m. Wiadukt ten został wykonany obok istniejącego nasypu kolejowego, a następnie nasunięty poprzecznie na miejsce starego torowiska. W ciągu 68 godzin zamknięcia torowego, wykonano rozbiórkę starego torowiska z nasypem, nasunięto nowy wiadukt oraz wykonano uciąglenie torowiska i sieci trakcyjnej. Samo przesunięcie poprzeczne konstrukcji wiaduktu, o masie 7000t, na odległość około 15m trwało cztery godziny.

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie