zintegrowane systemy zarządzania

ISO

W 1999 roku wdrożyliśmy System Zapewniania Jakości zgodny z europejskimi normami ISO. Dziś pracujemy w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, zgodny z wymogami norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

IFS – zintegrowany
system zarządzania firmą

Wykorzystujemy w Spółce system zintegrowanego zarzadzania typu ERP. Od prawie 10 lat pracujemy z rozwiązaniem IFS (Industrial and Financial Systems). System IFS Applications umożliwia nam między innymi precyzyjne zarzadzanie zasobami, planowanie i kontrolę budżetów, oraz optymalizację harmonogramów prac.

BIM – Building
Information Modelling

Jesteśmy obecnie na etapie wdrażania nowoczesnego rozwiązania Building Information Modeling – technologii parametrycznego modelowania informacji o budynku. System BIM pozwala stworzyć trójwymiarowy model, który jest wirtualnym odwzorowaniem rzeczywistego obiektu i posiada wszystkie jego cechy i parametry.

Rozwiązanie to umożliwia automatyczne pozyskiwanie kluczowych i aktualnych informacji na każdym etapie inwestycji. Ułatwia proces planowania i wdrażania rozwiązań dzięki integracji wszystkich jednostek zaangażowanych w projekt.

Zobacz również

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie